AleAnt

Potentiell Bat

Kort
FX:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Potentiell bat mönster
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.