jan9011

Gold

Kort
jan9011 Uppdaterad   
OANDA:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Gold , 15min, och en ev. HS-formation och dess möjliga utveckling
Kommentera: Nådde inte riktigt ända ner till 1412-nivå men nivåerna finns kvar och kompletterade

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.