OANDA:XAUUSD   Guld / USA-dollar
Gold och rekyldags? Finns nog mer att hämta på uppsidan nu när dryga motstånd är spräckta. Så letar ingång för köp.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.