capriole_charles

One Month Returns of the 10th Hash Ribbon Buy

Lång
BITMEX:XBTUSD   Bitcoin / US Dollar Perpetual Inverse Swap Contract
Did you buy $BTC?

The Bitcoin Hash Ribbon Buy (indicator released October 2019) was exactly one month ago today.

Let's check in on performance to date:

- Max downdraw: -5%
- Max Returns: +26%

So far, all within the normal historical range.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.