Förutsägelser och analys

Bortom teknisk analys

Att ha en testad teknisk analysmetod på marknaden, med tydliga regler för entry och exit, som får över oddsen på din sida på ett större antal affärer, är viktigt för att lyckas. Men det finns mer saker att beakta för att bli en lyckad trader. Förstå hur makroekonommacroeconomics påverkar marknaderna och priset på tillgångar är fördelaktigt för att ge företagen en fördel. Att ha rätt tänk och att konsekvent genomföra affärer, utan att vara hindrad av känslor eller orealistiska förväntningar är viktigt. En solid trading psychology behövs för att fatta rätt beslut i alla situationer.
 
Det finns en uppsättning verktyg som behövs för att kunna handla effektivt. Att inte ha right tools kan innebära misslyckande. Risk management innebär att man identifierar handelsrisker och känner till hur man hanterar dem, för att förhindra djupt drawdowns eller att förlora ditt handelskapital. Regler om handelsrisk och risk/reward kan bidra till att maximera vinsterna samtidigt som förluster minimeras. Med en trading plan med checklistor, regler och fasta rutiner hjälper en trader, eftersom planen klargör vad man ska göra i varje situation.
Visa fler idéer
1
23
...
24
1
2
...
24