Adamnk

SBB - Long Setup på egen risk

Lång
OMXSTO:SBB_B   SAMHÄLLSBYGGNADSBO. I NORDEN AB SER. B
Vet inget fundamentalt om företaget så notera det först och främst, men rent tekniskt kan vi nog se en dead cat bounce åtminstonde.

Invalidation: under 11kr runt 10.2
T1: 14 (5R - Trade)
T2: 16.5 runt 200DMA också

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.