ricksignal

btc longterm (2 alt)

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
det finns två alternativ för btc antingen fortsätter vi på 4 års cykels mönstret vilket är blåa alternativet då vi går för blue top off eller enligt 16 års cykel får vi det röda alternativet vilket påpekar att våg 1 är satt och nu är vi på abc delen av korrektionen
återstår att se, cykel analys visar vägen

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.