ricksignal

BITcoin LOng TErm

Lång
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
typ samma tanke som förra inlägget som ethereum, charten visar tydligt,
just nu fram till nov2022 kommer priset bottnar sen upp för en b våg sen ner för en c våg dvs sidled rörelse för en lång tid samtidig kraftiga upp/nedgångar
Därefter mot 1 miljon dollar #M#F

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.