ricksignal

ETHereum LOng TErm

Lång
BITSTAMP:ETHUSD   Ethereum
min långsiktiga vy för ethereum där jag ser den tydliga ELIOT WAVE mönster i charten


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.