ricksignal

the worth senario for bitcoin part3

BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
vi har tydliga 5 våg ner i en större våg 1 eller A och om ni det formas ett abc då antar jag att toppen för denna bullrun 2018-2021 inne och vi är i en bearmarket men oavsett vilken räkning bullish eller bearish så har räknar jag en riktig botten mellan juli och dec 2022 sen upp i en våg b eller 5 inför 2023 (som räknas bara ett år sen tre års nedgång mellan 2024 till 2025. be prepard
Kommentera: roadmapen har hittils varit rätt
färväntar ett våg c upp sen ner
Kommentera: en studs i abc upp sen våg 3 ner

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.