ricksignal

the worth senario for bitcoin part3

ricksignal Uppdaterad   
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
vi har tydliga 5 våg ner i en större våg 1 eller A och om ni det formas ett abc då antar jag att toppen för denna bullrun 2018-2021 inne och vi är i en bearmarket men oavsett vilken räkning bullish eller bearish så har räknar jag en riktig botten mellan juli och dec 2022 sen upp i en våg b eller 5 inför 2023 (som räknas bara ett år sen tre års nedgång mellan 2024 till 2025. be prepard
Kommentera:
roadmapen har hittils varit rätt
färväntar ett våg c upp sen ner
Kommentera:
en studs i abc upp sen våg 3 ner
Kommentera:
Ser ut att denna teori utspelar sig

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.