BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
kan inte detta vara våg 5 då, bästa hjälpmedel i såna tveksamma situation är cykel analys som komplimenterar ellitot waves
vad säger cykel analys då? att toppen är inne för denna bullrun, återstå och se om sex månader fram

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.