ricksignal

btc utan logg

Lång
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
kan inte detta vara våg 5 då, bästa hjälpmedel i såna tveksamma situation är cykel analys som komplimenterar ellitot waves
vad säger cykel analys då? att toppen är inne för denna bullrun, återstå och se om sex månader fram

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.