min teori går på att vi kommer att ha en korrektion till 48 000 $ i april maj/juni sen upp mot ca 140 000 $/160 000 $ och toppar i dec 2025/ jan 2026. därefter en lång bearmarket

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.