Förutsägelser och analys

Fundamental analys

Fundamental analys är en av de verkliga hörnstenarna för investeringar och det kan tillämpas på alla tillgångsklasser. Det ser på vad som orsakar att priset rör sig upp eller ner och använder detta för att förutse och dra nytta av framtida prisrörelser. Den kan användas för att analysera en nationell ekonomi genom att undersöka områden som bruttonationalprodukt, sysselsättning, inflation och centralbankens penningpolitik. Det kan användas för att analysera ett enskilt företag genom att granska sina finansiella rapporter som tillgångar, skulder och intäkter samt dess förvaltning och konkurrens.
 
Fundamental analys kan också tillämpas på hela industrin genom att undersöka förarna av utbud och efterfrågan. Det finns många olika fundamentala trading- och investeringsstrategier, och de flesta försöker bestämma det verkliga värdet av ett instrument genom att analysera de underliggande drivkrafterna för priset. Om det aktuella marknadspriset för ett instrument skiljer sig avsevärt från det här verkliga värdet, kommer det till slut att dra sig mot det, så länge ingen av de grundläggande drivkrafterna ändras.
Visa fler idéer
1
23
...
13
1
2
...
13