NASDAQ:GOOGL   Alphabet Inc (Google) Klass A
Google har pumpat ca 20% på AI-narrativ senaste veckorna, vi närmar oss ordentligt support vid 122-124 och vi är väldigt överköpta, NASDAQ är vid/nära resistans också så bra setup för short med tydlig invalidation.

Att skala in på entry nu är nog inte helt, annars kan man vänta på tydlig entry vid 122-124.
Får se om vi har lite sqeez kvar, om index håller kommer vi nog se den fortsätta upp, men vänder index då tar den nog med sig google ner innan den hinner tagga 122-124

Invalidation: Över 125
T1: Botten av range ca 100
T2: Tidigare lows runt 85

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.