Förtjänster

Handelsidéer 2
Skript 61

Förutsägelser och analys

Förtjänster

Resultatet representerar ett företags underliggande lönsamhet. Handlare och investerare undersöker resultatet för att avgöra hur ett företag tjänar pengar. Resultatrapporter sker kvartalsvis och årligen.

En enskild vinstrapport kan ge volatilitet, volym och intresse för en tillgång. Rapporter ges vanligtvis ut innan marknaden öppnas eller efter det att marknaden stängts. En resultatrapport kan snabbt ändra uppfattningen om ett företag beroende på ett antal faktorer, inklusive vinster, förluster, analytikers förväntningar, konferenssamtal och framåtblickande vägledning. Om ett företag överträffar förväntningarna, visar underliggande lönsamhet eller en tydlig väg mot tillväxt kommer tillgångspriset i allmänhet att gå upp. Om ett företag inte lever upp till och missar förväntningarna eller rapporterar något som är oroande om företagets långsiktiga lönsamhet, kommer tillgångens pris i allmänhet att gå ned.

Det är viktigt att komma ihåg att ibland missförstås en resultatrapport och marknadens första reaktion kan vara fel. Till exempel kommer ett aktie att sjunka snabbt efter vinst och sedan stiga nästa dag efter att investerare har haft tid att analysera hela rapporten. Analysen, investeringshanteringen och handelsstrategierna som omger resultatet är ett populärt diskussionsämne och vanligt förekommande på aktiemarknaderna.