NYSE:ASC   Ardmore Shipping Corporation
Ett swing i ASC baserat på momentum. Företaget verkar passande i den nuvarande ekonomin - fraktbolag. Tekniskt ser vi en tight triangel vi brutit ut ur med vad det ser ut som att vara signifikant volym, vi får säkert se när marknaden stänger. Intäkterna ser bra ut samt estimat.
Kommentera:
Aktien bryter ner. Marknaden verkar inte redo ännu. Får vänta ytterligare för att tradea swings.
Kommentera:
Aktien gör en ny base. Bryter ut. Target nådd
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.