Förutsägelser och analys

Triangel

Triangeln mönstret är känt som ett bilateralt mönster, vilket innebär att efter ett utbrott kan trenden antingen fortsätta eller vända. Det finns i grunden tre typer av trianglar och alla pekar på att priset är i konsolidering: symmetrisk (priset ingår i 2 konvergerande trendlinjer med liknande höjning), stigande (priset ingår i en horisontell trendlinje som fungerar som motstånd och en stigande trend linje som fungerar som stöd) och fallande (priset ingår i en horisontell trendlinje som fungerar som stöd och en nedåtgående trendlinje som fungerar som motstånd).
 
Ju mer priset närmar sig toppunkten (där trendlinjen sammanfaller) desto större är risken för ett break-out. Triangelmönstret har slutförts när priset bryter ut ur det, i båda riktningarna. Konservativa traders kan leta efter ytterligare bekräftelse. Målet kan beräknas genom att mäta höjden på baksidan av triangeln och förlänga den i riktning mot brytningen. En vanlig stoppnivå ligger strax utanför triangeln.
Visa fler idéer
1
23
1
23