Swing utifrån taktiken utlagd i "Trade Like a Stock Market Wizard" av Mark Minervini. Bilden talar. Letar efter volym.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.