NASDAQ:ARLP   Alliance Resource Partners, L.P.
ARLP är en aktie inom Thermal Coal vilket är en ledande industri i nuläget. Vi har en fantastisk tillväxt. I nuläget konsoliderar kursen pga marknadens nedfall. Vi ser tekniskt sett ett brant fall i volymen samt en minskning i volatilitet. Strax framöver har ARLP rapport. Den är avgörande för aktiens fortsatta trend eller ej. Letar efter en dag med signifikant volym, en follow trough dag, med utbrott på uppsidan.
Kommentera:
Dålig rapport. Köp därmed inte. Heller inte innan rapport då det vore gambling.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.