NASDAQ:DWAC   Digital World Acquisition Corp
DWAC är ett Spac-bolag. Vi har tidigare sett att kursen har format symmetriska trianglar ett par gånger förut. Den senaste gången konsoliderade kursen på MA20 vilket är ett gott tecken. Jag tror att vi härmed kommer bryta ur denna triangeln. Väntar dock på bekräftelse. Bryter vi upp är jag bullish , bryter vi ner är jag bearish . Simpel trade, dock är det oftast dessa som går bäst

Håll även ett öga på nyheter om spacen.
Kommentera: Utbrott
Kommentera: Återtest
Kommentera: Kan vi skjuta förbi 100?? Stort psykologiskt motstånd
Kommentera: Svar nej
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.