WolfofFalkenberg

Elicera Therapeutics

WolfofFalkenberg Uppdaterad   
OMXSTO:ELIC   ELICERA THERAPEUTICS AB
Här kommer återigen en analys av Elicera.

Efter att ha medverkat på börsen nu ett tag kan vi se en överblick över Elicera tekniskt sett. Vi ser då att vi befinner oss i en större triangel. Kursen ligger nu på stödet för tredje gången vilket får mig att tro att vi kommer få en fin studs till motståndet. Hade det varit fjärde hade jag väntat på konfirmerad uppgång. Detta är endast den tekniska synen på det hela. Det fundamentala finns fortfarande kvar sen tidigare fast med en ännu positiv utveckling. Vad vi letar efter fundamentalt är att Elicera får ett större partneravtal vilket skulle kunna leda till en potential 100%. Men det återstår att se. Här kommer jag endast agera på de tekniska signalerna. Min analys faller när kursen rör sig under stödet (med marginal).
Trade stängt: Stopp nått: Stop loss nådd. Finns fortfarande risk för fakeout.
Kommentera: Fakeout, var uppe på motstånd!
Kommentera: Kursen konsoliderar vid tidigare lägre nivåer. Följer kursen en tydlig IPO kurva bör den stiga i snar framtid.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.