WolfofFalkenberg

Elicera ser bullish ut igen

WolfofFalkenberg Uppdaterad   
OMXSTO:ELIC   ELICERA THERAPEUTICS AB
Elicera therapeutics. Har haft koll på detta bolaget ett tag och gjort flera analyser tidigare. Det finns ett flertal triggers och stor potential. Bolaget är nyligen börsnoterat. Tidigare har vi befunnit oss i en fin triangel vilket vi sedan brytit ner ur. Nu har kursen sjunkit till den lägsta fibonacci-nivån 0.786 (förutom 1). Här brukar man i de flesta fallen få en studs och sedan fortsatt uppgång. Detta tror jag stort på då den vanliga "hämta vinst" månaden september är över. Sedan ska man presentera Itank-plattformen vid kongress i oktober (19-22) vilket jag hoppas kommer bli mycket positiv. Förövrigt är aktien översåld (se rsi )
Handel aktiv: köpsignal 5,26
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.