zyxilon

Utbrott ur den rätvinkliga triangeln...

Lång
OSL:ZAP   ZAPTEC ASA
...bör ge skjuts upp mot 100-lappen. Tidsmässigt bör kursen utmana ATH på 70 kr senast runt slutet av januari eller början på februari. I denna setup bör hundringen kunna nås i april. Spännande!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.