BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Dollar
jag tror fortfarande på ett leg ner för en våg 5 ner men priset får absolut inte ta 2019 toppen ca 14 k samt priset ska inte överstiga 32 k innan en våg ner under 17700 $
som jag beskriv i 2 andra alt tidigare i början av 2022 så har jag hela tiden förutspått att runt sep-dec 2022 kommer botten vara satt
vi får se om detta speglar sig i verkligheten

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.