Lägre lägsta eller dubbel botten förväntas( enligt teknisk analys) samtidigt vill jag ha högre lägsta på RSI
men fundamentala så ska jag göra mer research men jag vet en ganska stor dump kommer efter ETH2.0

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.