Förutsägelser och analys

Värde

Warren Buffett gjorde värdeinvesteringen känd, men dess historia kan spåras tillbaka till början av 1930-talet när Benjamin Graham skrev boken "Säkerhetsanalys." Värdeinvestering är att investera i undervärderade tillgångar. Dessa tillgångar missförstås av marknaden och handlas till priser som ligger under dess verkliga värde.

Värdeinvesterare anses gå mot strömmen eftersom de ofta försöker hitta tillgångar som har undervärderats eller ignorerats. En värdeinvesterare analyserar en tillgång och försöker se summan av dess delar och ett värde som överstiger dess nuvarande värde på den öppna marknaden. Värdeinvesterare hanterar siffror skickligt och förstår grunderna i kassaflöde, redovisning, företagsledning och affärsverksamhet.

Kärnan i värdeinvestering ligger i att förstå verkligt värde och veta vad ett företag är värt jämfört med vad den öppna marknaden värderar det till. Noggrann forskning och kunskap om hur man ska värdera företag är hörnstenarna i värdeinvestering och det är fortsättningsvis en populär strategi i investeringsvärlden.