TVC:GOLD   CFDs på guld (US $ / OZ)
Mitt tanent bord ar trasit. Titta i carten för att se vad ja tror om denna asset.

Apexia Trading
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.