ApexiaTrading

US100 fiktiv trade

Lång
CAPITALCOM:US100   US 100
Var bullish så gick in på första FVG:et efter 2PM. Entryn missades då priset inte gick så djupt ner men trejden blev om den fyllts, väldigt bra.

Apexia Trading
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.