FOREXCOM:EURUSD   Euro / USA-dollar
Dubbel toppar på Daily och 4H chartsen. Finns likviditet ovanför dessa highs.

Apexia Trading
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.