FOREXCOM:EURUSD   Euro / USA-dollar
Dubbel toppen tog vi ut, nu har vi en högre time frame target med dubbeltopp att nå på 4H Charten.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.