CME_MINI:ESM2023   E-MINI S&P 500 FUTURES (JUN 2023)
Avslutar trejden med en vinst. Konsolidering och slutet på dagen.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.