Går kort ETC med entry i Fair value Gapet ovan. I hop med bearishness i indexen och bullishness i dollarn så ligger en kort position bra till.

Apexia Trading
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.