Adamnk

GOLD - Long Setup

Lång
Adamnk Uppdaterad   
TVC:GOLD   CFDs på guld (US $ / OZ)
Får vi lite pump i DXY kan denna nog falla en bit till, men en retest på 1950 innan nästa leg upp ser rätt bra ut. 50DMA ligger där också. Beror på hur mycket risk off vi har i dollarn och räntor men låt se.

Invalidation 1930
T1: 2074 (6R trade)
Kommentera:
blev inte filled med en entry på min lång tyvärr, men clean rejection på ATHs som planerat,

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.