ApexiaTrading

Dollar lång

Lång
ApexiaTrading Uppdaterad   
TVC:DXY   Valutaindex för U.S. dollar
Vi har gått in i en säsongsbetonad rörelse uppåt för dollarn. Vi vända vid en bullish OB där vi divergenserade på tim charten och bröt marknads strukturen uppåt. Vi gick förbi ett daglig FVG som vi kan förvänta oss en retrace ner till för att sedan skjuta upp mot jämna highs på vecko charten. Jag tror på en rörelse under våren upp hit och det innebär lägre priser i index från nu.
Kommentera:
Vi har gått lägre än vad jag förväntat mig men är forf bullish enligt plan. Tror vi vänder upp under veckan senast.
Kommentera:
Då gick vi till mitt tilltänkta target. Fram till v 2 i juni har vi möjlighet till mer uppsida men här skulle jag stänga min position. Jag använder dollarn som barometer när jag trejdar index men det här året har det varit väldigt svårt.

Apexia Trading
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.