OANDA:XCUUSD   CFDs på koppar (US$ / lb)
Copper : kanalbotten testad och en lång upp mot kanalens mitt

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.