OANDA:XCUUSD   CFDs på koppar (US$ / lb)
Köp på toppen av flaggen
Sl under flaggen
Kommentera:
order vart aldrig taggad. Ingen trade

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.