Luspank

XCUUSD

Lång
Luspank Uppdaterad   
OANDA:XCUUSD   CFDs på koppar (US$ / lb)
Spelar på fortsatt uppgång, SL vid stängning under röd area.
Trade stängt: målet nått:
Nöjer mig här.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.