AMEX:XLF   SPDR Select Sector Fund - Financial
Sektor ETF:en med viktning mot Financials (bank, investmentbolag) har precis som mycket annat åkt på en rekyl under de senaste veckorna. Just nu återfinns priset vid en viktig trendlinje som har varit intakt sedan den 16:e Juli i år.

Strax under hittar vi även MA200 som bör agera stöd i dagsgrafen.

Är man bullish till börserna, framförallt SP500 vill man se att denna sektor lyckas studsa från nuvarande nivå. Skulle dock priset falla igenom trendlinjen ser det troligt ut att vi har mer nedsida i sektorn och således bör rekylen i SP500 inte vara helt klar, än.

Skulle nivån fallera ser jag det som troligt att vi kan leta oss ner till $35 nivån vilket skulle innebära 10% nedsida.


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.