josefsadik

invers head and shoulders ?

Kort
KRAKEN:XMREUR   Monero / Euro
we are about to create a invers head and shoulders soon in my oppinion. short time bearish. Long time bullish .
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.