skitad

Min första analys.

BYBIT:XMRUSDT   None
Hej de här är min första analys. Det är en XMR analys.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.