josefsadik

monero strong

Lång
KRAKEN:XMRBTC   Monero / Bitcoin
monero is about to monn against btc
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.