RealMaddeee

Kort Swing i Xpecunia Nordic

Lång
NGM:XPEC   XPECUNIA NORDIC
Solklar 12345 EW. Tredje vågen avslutades på 1.618 och i kortare timeframes har den följt EW till punk och prícka.
Bullish Hidden Divergence.
Target vid det markerade området.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.