BITFINEX:XRPUSD   Ripple
XrpUsd med en fib. för nedåtgående och en för uppåtgående. Det råder nedåtgående kanal på D och 0,2250 nivå kan vara målet i den?
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.