lerutis

#xspray $xspray comeback? man blir ju sugen

OMXSTO:XSPRAY   XSPRAY PHARMA AB
<3

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.