Finanssocionomen

Bullish?

Lång
Finanssocionomen Uppdaterad   
BINANCE:YFIIUSDT   YFII / TetherUS
not a financial advice
Handel aktiv: Looking really good, dont forget to thank me next week :)
Seriously the results are never guaranteed but to me its looking really good!
Order avbruten
Handel aktiv

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.