Luspank

Zalando

Lång
FWB:ZAL   ZALANDO SE
Idé Zalando visar kortsiktig styrka på sur börs, öka över gröna linjer, SL under röd area ifall signalen är falsk.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.