Luspank

Zalando

Lång
FWB:ZAL   ZALANDO SE
Spelar på upp i Zalando, köper några på 46,4.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.