zyxilon

Avstämning uppifrån mot zonen 50-42...

Lång
OSL:ZAP   ZAPTEC AS
...och täckning av ett litet gap. Positivt så länge vi håller oss över 48-50.
Bevakar reaktion senast 21-22 april. Möjlig repetering av dec-feb, mot 85-90?
Kommentera: Upp till bevis idag och imorgon. Rasslar vi igenom 55-58 kan det gå fort upp till 70
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.