zyxilon

Avstämning uppifrån mot zonen 50-42...

Lång
OSL:ZAP   ZAPTEC AS
...och täckning av ett litet gap. Positivt så länge vi håller oss över 48-50.
Bevakar reaktion senast 21-22 april. Möjlig repetering av dec-feb, mot 85-90?
Kommentera: Upp till bevis idag och imorgon. Rasslar vi igenom 55-58 kan det gå fort upp till 70

Kommentarer