Smatterling

Zaptec snar framtid

Kort
OSL:ZAP   ZAPTEC AS
Med tanke på den senaste nedgången och MACD-värdet anser jag att Zaptec har en tydlig uppåt trend påväg, det fundamentala i företaget skulle jag säga är stabilt så denna uppgång är enligt mig oundviklig
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.