OSL:ZAP   ZAPTEC ASA
Möjligt scenario, fint bolag men aktiekursen har fått mycket stryk. Nedåtgående trenden måste brytas.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.